Tack alla ni som hjälpt till att göra detta möjligt:

Detta har vi gjort i Svenska Addisonföreningen under förra året.

Vi har haft ett framgångsrikt år på många plan.
Nu finns vi äntligen med på sjukvårdsupplysningens hemsida.
Vi har kommit med på ytterligare några hemsidor.

Akutpersonalen på Capio S:t Görans sjukhus känner nu till
allt om Addisons sjukdom och att vara kortison beroende.

Vi hjälper till att berätta om hur det är att ha Addisons sjukdom
på KI för läkarstuderanden. Vi delar ut information till dem.

Somliga av oss har deltagit i en pumpstudie. Ett nytt sätt att
få sitt kortison tilldelat under hela dygnet.

Dessutom har vi nu snart alla tillgång till det nya kortisonet
Plenadren.

Vi har en Addison-Guide-App som har laddats ner runt
om i världen. All vinst till föreningen.

Vi har sålt många amuletter, även utomlands.
All vinst till föreningen.

Vi har tagit fram material till utskick till akutmottagningar.
Informationsbroschyr, informationsfolder och USB minnen
där vi lägger in information om Addisons sjukdom.

En del av oss har förekommit i några artiklar och berättat
om Addisons sjukdom. Hur sjukdomen upptäcktes och hur
man behandlar den.

Vi har även haft chansen att socialisera med andra länders
patientföreningar. Dessutom har vi satt upp en gemensam blog
för hela Europa som bara kan nås av patientföreningarna och
som även kan redigeras av dem. Det betyder att vi ständigt känner
till allt nytt som händer i Europa.

Vi har ordnat träffar i Stockholm för alla som är intresserade.

Vi har hållt föredrag om Addisons sjukdom för Sköldkörtelföreningen.

Vi har haft ett semenarium i Stockholm om att vara kortisonberoende.

Vi har fått kontakt med SOS alarm och skall få en tid inbokad
för ett föredrag.

Detta är en del av det vi åstakommit under 2011.

Mvh
Eva
ordförande i Svenska Addisonföreningen
Kommentera

Publiceras ej