Denna text kommer från newsdesk.se

2009-06-29 11:50

Helsingborg 29 juni 2009- Det svenska företaget DuoCort publicerar data från sin fas I studie för den sällsynta och livshotande sjukdomen binjurebarksvikt. DuoCorts nya mer fysiologiska behandlingsform med hydrokortison givet en gång om dagen liknar kroppens eget sätt att frisätta kortisol. Studiedata publiceras idag i den ledande vetenskapliga tidskriften European Journal of Endocrinology. http://www.eje.org/cgi/content/abstract/161/1/119


DuoCorts nya läkemedel har utvecklats för att ha en mer fysiologisk frisättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol. Syftet är att förbättra behandlingsresultaten för patienter med binjurebarksvikt. Resultaten av fas I- studien på friska frivilliga, som studerade säkerhet och farmakokinetik (vad som händer med läkemedlet i kroppen) för den nya hydrokortison tabletten, visar efter en enda dosering en dygnsprofil för kortisol som liknar kroppens naturliga frisättningsmönster. Den nya behandlingen från DuoCort hade ett tillförlitligt upptag i kroppen, vilket gör den till en säker behandling för patienter med binjurebarksvikt. Data från en efterföljande fas II/III studie på patienter med primär binjurebarksvikt, eller Addisons sjukdom, som presenterades på en vetenskaplig kongress tidigare i juni bekräftar resultaten från fas I studien och visade att den nya terapin var vältolererad och säker.

Gudmundur Johannsson docent och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt medicinskt ansvarig på DuoCort säger att "Vi är väldigt nöjda med resultaten av fas I studien, speciellt som det var en så liten variation hos enskilda individer och mellan individer med vad som händer med läkemedlet i kroppen. Den dygnsprofil som åstadkommits är mycket lik den man ser hos friska individer. Denna nya mer fysiologiska kronoterapi har en fantastisk potential att markant förbättra ersättningsbehandling med kortisol för alla typer av binjurebarksvikt.

Obehandlad binjurebarksvikt har en mycket hög dödlighet. Nuvarande behandling är omodern, inga nya förbättrade läkemedel har kommit sedan 1960-talet.

Ökat intresse för binjurebarksvikt de senaste tio åren har resulterat i studier som visar för tidig död, försämrad livskvalitet, ökad kardiovaskulär risk och minskad bentäthet hos patienter med binjurebarksvikt. Den troliga orsaken är den mycket omoderna ersättningsbehandling som i används idag och som inte på något sätt kan efterlikna den normala dygnsprofilen av kortisol. Det stora medicinska behovet är således att förbättra behandlingen genom att härma kroppens egen dygnsvariation av stresshormonet kortisol. DuoCort försöker att göra detta genom att ge en så kallad kronoterapi med dosering en gång om dagen för att ytterligare förbättra den fysiologiska profilen.

Om binjurebarksvikt

Patienter som lider av sjukdomen binjurebarksvikt ( adrenal insufficiency) är oförmögna att producera sitt eget kortisol och behöver därför ersättningsbehandling med hydrokortison för att överleva. Binjurebarksvikt är en sällsynt sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder, och eftersom det är en kronisk sjukdom, behöver patienterna livsnödvändig behandling hela livet. Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som våra egna binjurebark inte kan producera. Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol.

Det finns olika typer av binjurebarksvikt: primär binjurebarksvikt också kallad Addisons sjukdom, sekundär binjurebarksvikt och CAH- congenital adrenal hyperplasi.

 

Om kronoterapi (chronotherapy)

Att koordinera biologiska rytmer ( kronobiologi) med medicinsk behandling kallas kronoterapi (chronotherapy). Den tar hänsyn till kroppens egna rytm för att bestämma timing -och ibland mängd-av medicin för att optimera läkemedlets önskade effekter och minimera dess bieffekter.

Kronoterapi handlar oftast inte om nya läkemedelssubstanser, utan om att använda medicin på nya sätt, som bättre stämmer med kroppens behov. Att utforma ett läkemedel så det frisätts i blodet med ett speciellt frisättningsmönster eller använda pumpar som levererar läkemedlet i specifika intervaller är några av innovationerna som kan ge viktiga fördelar.

 

Om DuoCort

DuoCort är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokukserar på att förbättra glukokortikoid behandlingen inom flera medinska behovsområden. Företaget har sitt ursprung hos forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala Universitet. DuoCort utvecklar en förbättrad glukokortikoid behandling för patienter med binjurebarksvikt, en sällsynt sjukdom, som har status som särläkemedel i Europa och USA. Den nya produkten, som tas en gång om dagen och är en så kallad dual release, dvs har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet over dygnet för att härma kroppens egen frisättning av kortisol. Tabletten som finns i både 5 och 20 mg utvecklas av DuoCort Pharma AB som är et helägt dotterbolag. För mer information besök www.duocort.com

Kontakt information

Medicinsk talesman: Gudmundur Johannnsson Tel 0705280 872

Företagets taleskvinna: Maria Forss Tel 0709670007

Kommentera

Publiceras ej