Efter insatt behandling med hydrokortison och Florinef ®så kan de flesta Addisonpatienter leva ett helt normalt liv. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att magsjuka leder till förluster av vätska och salter samtidigt som kroppen inte förmår ta upp medicinerna när de behövs som bäst. Det är då av största vikt att snabbt söka sjukvård för att få behandling med intravenös saltlösning och intravenöst kortisol (SoluCortef®).

Då binjurebarken inte fungerar och kan producera hormoner reagerar kroppen på detta om inte kroppen får ersättning i form av ex. tabletter. Några av symptomen och tecken på sjukdomen är:
  • Trötthet
  • Svaghet
  • Muskelvärk
  • Viktnedgång
  • Illamående
  • Hyperpigmentering
  • Lågt blodtryck
  • Salthunger
  • Kräkningar
  • Buksmärtor

Texten är kopierad ifrån Addison.se
/Martin

Kommentera

Publiceras ej