Som ni vet är detta en blogg som handlar om sjukdomen Addison. Addison är än så länge en relativt ovanlig sjukdom, men jag misstänker att mörkertalet är stort. Därför är det så viktigt att vi tillsammans sprider kunskap och information om detta. Kanske är du själv inte drabbad, men kanske någon i din närhet. Om inte annat så är det bra om man åtminstone har hört ordet "Addison". Då kunskapen inte är på topp ens inom vården, ser jag det som en viktig uppgift att sprida kunskap. Ingen ska behöva gå obehandlad bara på grund av okunskap!

/Caroline

Kommentera

Publiceras ej